Regler for carporte

Hvis carporten er større end 10 m2 skal den anmeldes til kommunen.

Hvis den er større end 50 m2 skal kommunen ansøges om byggetilladelse.

Carporte skal opføres mindst 2,5 meter fra naboskel. Du må dog godt bygge i skel, hvis carporten er højst 50 kvadratmeter og det samlede byggeri i skel højst udgør 12 meter.

Vinduer og døre mod skel er ikke tilladt.

2,5 meter fra skel må din carport ikke overstige 2,5 meter i højden.